El #Ple de dilluns 15 d’octubre

🔊 Escolta-ho i mireu-ho:

En directe el ple de l’Ajuntament de Reus d’aquest dilluns, 21 de gener. La sessió començarà a les 4 de la tarda.

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes dels dies 3 i 27 de desembre de 2018.

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L’ALCALDIA

3. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

HONORS I DISTINCIONS

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Sra. Carmen Vidal Salvat.

TRANSPARÈNCIA

5. Assessoria Jurídica. Aprovació de la Carta de Serveis dels serveis esportius.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de diversos funcionaris de l’Ajuntament de Reus.

7. Recursos Humans. Aprovació del catàleg de llocs de treball de l’any 2019.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

8. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la situació de la pagesia i el sector agrari al Camp de Tarragona.

9. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) de suport a les mesures del pacte d’Estat contra la violència de gènere.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

10. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per reclamar a la Generalitat de Catalunya l’adequació de l’equipament del Parc de Bombers de Reus.

11. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per la prevenció d’accidents i incendis en habitatges de Reus connectats il·legalment a la xarxa elèctrica.

12. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per declarar Reus ciutat amiga dels èquids.

13. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent al desplegament de polítiques i recursos per combatre la pobresa energètica.

PUBLICITAT