El wingwave, noves possibilitats de futur per regular els aliments

El wingwave és ideal per a totes les àrees de la vida que estan relacionades amb records estressants o amb emocions negatives cap al futur. Patrons de pensament i de comportament que limiten poden ser transformats fàcilment i els bloquejos es poden dissoldre. Pots aprendrà a accedir efectivament a les seves capacitats i recursos en qualsevol moment, davant els aliments i altres coses generals.

PUBLICITAT