Intoleràncies i al·lergies

Les al·lèrgies alimentàries són reaccions immunològiques adverses de l’organisme que es produeixen a conseqüència d’un contacte amb un aliment o algun dels seus components després de la seva ingesta. El sistema immune reacciona contra certes substàncies que són presents en els aliments i que reben el nom d’al·lèrgens o al·lergògens.

PUBLICITAT