Les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries

Les al·lèrgies alimentàries són reaccions adverses de l’organisme com a conseqüència del contacte, la ingestió o la inhalació d’un aliment o algun dels seus components; perquè una reacció adversa a un aliment sigui considerada com a al·lèrgia hi ha d’haver una base immunològica. El sistema immune reacciona contra certes substàncies que són presents en els aliments i que reben el nom d’al·lèrgens.

Les intoleràncies alimentàries són reaccions adverses als aliments que es produeixen a causa d’algun tipus d’alteració que impedeix digerir correctament un aliment o algun dels seus components. Poden tenir una simptomatologia similar a la d’algunes al·lèrgies, com ara diarrea o dolor abdominal, però en aquest cas no hi ha una intervenció del sistema immunitari, es produeixen a causa d’algun tipus d’alteració que impedeix digerir correctament un aliment o algun dels seus components.

PUBLICITAT