L’alimentació de les persones amb diabetis

L’alimentació de les persones amb diabetis ha de ser com més semblant millor a l’alimentació equilibrada que es recomana per a tothom, és a dir, suficient per tal que cobreixi les necessitats pròpies de cada edat i situació, adequada a l’estil de vida i al ritme d’activitats i, sobretot, molt variada i agradable.

PUBLICITAT