Manifest d’Autoinculpació de la Taca d’Oli

Amb data 10 de gener les poblacions de la Taca d’Oli (Avis i Àvies de Catalunya per la Llibertat) van entregar a la Fiscalia de Tarragona un Manifest d’Autoinculpació amb 1.229 signatures. Davant la falta de resposta, el 6 de maig van presentar de nou un escrit a la fiscalia demanant resposta del Manifest.

El 7 de maig la Fiscalia va respondre, dictaminant que:

Los hechos contenidos en los escritos deautoinculpación no constituyen delito alguno.

Por todo ello se acuerda el archivo de las actuaciones.

Parlem amb un dels seus membres destacats, Bartolmé Pluma.

PUBLICITAT