La transformació digital de Reus

L’Ajuntament de Reus està apostant fort per la transformació digital, com a eina d’innovació per fer un salt qualitatiu en la millora permanent tant del funcionament dels serveis com de l’optimització dels recursos. Per fer-ho, avança en la implantació de solucions innovadores en dues direccions: la manera de relacionar-se amb la ciutadania i la presa de decisions. I es fixa com a objectiu el lideratge de la ciutat a partir de l’escolta activa, el bon govern i l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva.

L’Ajuntament té previst invertir entre 2020 i 2023 uns 2 milions d’euros en nous projectes del Pla de Transformació Digital, l’estratègia en tecnologies de la informació i la comunicació integrada en el Pla de Modernització de l’Ajuntament. La planificació està recollida en el Pla d’Acció Municipal Reus 2019-2023 amb accions dirigides tant a l’organització interna com a la millora de la prestació a serveis i al desenvolupament de mecanismes utilitzables per la ciutadania.

La Carpeta Ciutadana és el canal de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament per mitjans electrònics, disponible a qualsevol hora del dia. Des de la seu electrònica municipal es poden fer la meitat dels tràmits per mitjans electrònics sense necessitat de fer-ho presencialment.

PUBLICITAT