Un Guàrdia Civil de Tarragona recorre al Suprem i marca el dret dels accidents de camí la feina

El Tribunal Suprem ha fixat que els accidents, ‘in itinere’ – en el desplaçament des del domicili al lloc de feina– donen dret a cobrar la pensió extraordinària per incapacitat permanent. La secció quarta de la sala del contenciós administratiu del tribunal estableix que els accidents de camí a la feina són “conseqüència del servei” i s’ha pronunciat a favor de dos funcionaris que havien presentat recursos de cassació a una sentència de l’Audiència Nacional que els denegava la pensió.

Es tracta d’un funcionari de presons de Daroca (Saragossa) i un agent de la Guàrdia Civil de Tarragona que van patir accidents quan anaven a treballar al centre penitenciari i a la comandància, el 2010 i el 2014, respectivament. L’Audiència Nacional denegava als funcionaris la pensió extraordinària amb l’argument que els accidents no s’havien produït en el lloc de treball ni en l’horari de feina.

El funcionari de presons va patir l’accident l’octubre del 2010 quan es dirigia del seu domicili al centre penitenciari de Daroca (Saragossa) on tenia torn de tarda. La direcció general de Personal i Pensions Públiques va refusar que fos un accident laboral i el Tribunal Econòmic Administratiu Central va ratificar la decisió.

L’agent de la Guàrdia Civil també va patir un accident de tràfic, el juny de 2014, quan anava de casa seva a la comandància de Tarragona. El Ministeri de Defensa va declarar la seva incapacitat permanent per insuficiència de condicions psicofísiques “aliena a acte de servei” i un jutjat contenciós administratiu i l’Audiència Nacional van confirmar la decisió.

El TS anul·la aquestes decisions judicials i administratives i dicta com a “doctrina” que s’ha d’atorgar la incapacitat permanent “si es deriva d’un accident de tràfic patit per un funcionari públic en el desplaçament d’anar o tornar del centre de treball”. El tribunal avala la decisió en la legislació de la Seguretat Social que inclou els accidents ‘in itinere’ com a accidents de treball.

PUBLICITAT