L’Observatori de la Qualitat de l’Aire conclou que les mitjanes d’emissions a Tarragona segueixen per sota dels límits

L’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona conclou que tots els valors dels compostos orgànics volàtils (COV) segueixen “molt per sota” dels límits establerts. Els resultats dels mesuraments fets al llarg dels primers sis mesos del 2021 per part de l’Observatori -impulsat per Repsol amb la participació de l’AEQT- garanteix que totes les emissions segueixen per sota dels límits legals i recomanats amb uns resultats similars a altres anys. S’avalua la presència de 62 compostos diferents a 15 poblacions a través de 22 punts on s’han instal·lat mesuradors.

Imatge general del polígon nord de la petroquímica de Tarragona vist des de Puigdelfí el 5 de febrer de 2021. (Horitzontal)

Sobre el benzè, els valors mitjans es troben “molt per sota” del límit d’immissió de 5 μg m -3 (micrograms per metre cúbic) i el butadiè també està per sota dels 2 μg m -3.Segons informa l’Observatori, si es fa l’anàlisi de la suma total de COV detectats, sense distingir-ne les tipologies, Barcelona segueix sent la població amb més concentració d’aquestes substàncies.

A l’Observatori enguany s’han incorporat en el consell social els ajuntaments de Reus i Vilallonga del Camp i també l’Associació Hotelera de la Província de Tarragona i l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria.

PUBLICITAT