L’Ajuntament de Constantí treu a concurs públic uns terrenys del PPU-10

Constantí publica les clàusules necessàries per a la venda d’uns terrenys indústrials. La licitació del contracte d’alineació es farà mitjançant un concurs de subhasta de la parcel·la del sector PPU-10, ubicada al Polígon Industrial de Constantí.

Aquesta adjudicació serà presentada a concurs públic amb una finca d’uns 11.038,49 metres quadrats de sòl industrial.

De fet, la forma d’adjudicació serà mitjançant un concurs de subhasta pública per un procediment obert al públic per l’adquisició de la finca.

Segons el consistori, l’oferta tindà en consideració la millor oferta econòmica en un 95% i un crieri de caràcter social que requereix el compromís de contractació de persones aturades del municipi (5%).

Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible en un temini de 15 dies naturals, almenys fins el dia 30 de març a les 14h.

Finalment, l’objectiu principal d’aquesta operació és contribuir al desenvolupament industrial del polígon que permet la instal·lació de noves empreses i generar ocupació. Amb aquests ingressos, l’Ajuntament de Constantí finançarà un seguit d’inversions al municipi pels pressupostos del 2021.

PUBLICITAT