La Policia del Port de Tarragona incorpora el model “Battenberg” als seus vehicles

La Policia Portuària del Port de Tarragona ha reforçat i millorat la retolació de la seva flota de vehicles amb el model de visualització internacional ‘Battenberg’. Aquest disseny és la  forma de denominar el patró, en forma d’escaquer de colors d’alta visibilitat utilitzant  principalment als laterals dels vehicles de serveis d’emergències, com policies i bombers. El Port Tarragona també ha millorat aquest disseny en l’ambulància que treballa dins del  recinte portuari. 

La Policia Portuària de Tarragona reforça aquest disseny internacional amb la voluntat de  treballar per a la comunitat reforçant la seguretat, la protecció i la sostenibilitat al Port  Tarragona. Els vehicles de la Policia Portuària del Port Tarragona han estat redissenyats amb un arlequinat groc i blau que permet una alta visibilitat en un entorn industrial i amb un alt nivell de trànsit rodat, com és el portuari. 

Això permetrà augmentar la seguretat de les persones que formen el cos policial i de les  persones de la comunitat portuària que treballa a peu de moll, així com totes aquelles  persones visitants del recinte portuari tarragoní. Aquest disseny també facilita per a la  tripulació dels vaixells un senyal inequívoc de la presència policial i en facilita l’accés en  cas de necessitar assistència. 

El model visual ‘Battenberg’ és un patró que en els darrers anys també han adoptat altres  ports estatals com Santander, Cartagena o Alacant. Un fet, que està permetent una certa  harmonització en la identificació del cos policial del sistema general de ports, a través d’una  retolació que segueix una normativa, unes bases, unes mides i uns manuals d’adequació  generals per a tothom.  

El sistema ‘Battenberg’ es va desenvolupar en la branca d’investigació de la policia del  Regne Unit a la dècada dels noranta, a causa del gran volum d’accidents en els quals es  veien involucrats vehicles policials per la seva baixa visibilitat. El disseny es compon d’una  alternança de rectangles o quadrats reflectants i absorbents a la llum, creant de forma molt  ràpida un impacte visual per a qui veu el vehicle i, així permetent la seva localització immediatament.

L’estudi revela una visibilitat de fins a 500 metres i cal remarcar que és un sistema de gran  utilització a les agències i serveis d’emergències del Regne Unit, tot i que s’ha estès a  diversos països europeus, a Nova Zelanda i Hong Kong. 

PUBLICITAT