Inicien les obres de fixació de la roca original de l’amfiteatre

Dilluns vinent 12 de juliol s’inicia la primera de les fases de les obres de fixació de blocs de roca de la graderia nord de l’Amfiteatre, per a una millor conservació de les mateixes i la seguretat dels visitants. La  segona fase de fixació dels blocs, restarà subjecta a l’evolució i resultats d’aquesta. La finalització de la primera fase d’aquestes obres seran un pas mes per a iniciar les accions d’obertura de l’arena al públic.  

Aquestes obres són el resultat d’un intens debat per tal de trobar la millor manera d’aconseguir l’estabilitat de la roca dels blocs retallats que va suposar, entre d’altres causes, el tancament al setembre del recinte històric el 2019. L’objectiu de la intervenció comporta l’ancoratge dels blocs inestables a la roca mitjançat unes barnilles passats i el segellat de les esquerdes o cavitats perimetrals amb morter de calç. Aquest farciment també te la funció d’impedir l’acció de l’aigua de pluja a la base i tot el contorn dels blocs. Establerts els dos eixos de l’actuació, el projecte s’ha anat perfilant amb l’objectiu d’afinar en la solució menys invasiva.  

Els imports d’execució d’aquesta primera fase té un cost de 11.592€ i una durada de dues setmanes aproximadament.

PUBLICITAT