“Expressa’t”, la nova proposta artística del Port de Tarragona

Aquest mes de juny, el Port de Tarragona sota la seva marca cultural, Moll de Costa, engega un potent projecte artístic, la mostra ‘Expressa’t

Durant dos caps de setmana de juny, 12-13 i 19-20 de juny, el Port de Tarragona organitza  la mostra que permetrà a les escoles, centres i entitats que tinguin com activitat principal  la formació i l’aposta en l’educació d’alguna disciplina artística (dansa, música, circ, …),  siguin públiques o privades del Camp de Tarragona, a participar en la mostra artística  Expressa’t

La mostra ‘Expressa’t’, neix davant les nombroses peticions de diferents entitats i escoles  que busquen espais a l’aire lliure per realitzar concerts i actuacions. El Port Tarragona,  davant aquesta necessitat habilita la plaça, situada davant del Tinglado 1 del Moll de Costa,  com escenari per a les representacions artístiques. 

Un total de 16 centres podran participar i compartir els seus espectacles durant els dos  caps de setmana. Cada dia col·laboraran 4 entitats, una a les 10:30h del matí, la segona a  les 12:00h, la tercera a les 18:00h i la darrera a les 19:30h. Cada dissabte i diumenge actiu  en la mostra ‘Expressa’t (12,13,19 i 20 juny) es mantindran els mateixos horaris.

A causa de l’excepcional situació que estem vivint amb la COVID 19 s’han d’establir  mesures alineades a totes les recomanacions actives a hores d’ara. Per aquest motiu les  entitats han de complir amb els requisits publicats. 

1. Cada escola tindrà un mínim de 30 minuts i màxim de 50 minuts per presentar les  seves actuacions. 

2. Hi haurà un màxim de 15 persones actuant a l’escenari. 

3. Les persones que actuïn han de tenir com a mínim 6 anys, l’equivalent al primer  curs de primària. 

4. Podran actuar un màxim de 30 persones per escola 

5. Hi podran assistir un màxim de 60 persones com a públic i, es distribuiran seguint  les indicacions que estableixi el personal del Port. 

6. S’haurà d’omplir el formulari amb les dades del centre sol·licitant, signar el model  de declaració jurada de responsabilitat vers les mides COVID-19, signar el model  de cessió de drets d’imatge i, finalment adjuntar una còpia de la pòlissa de  responsabilitat civil de l’escola o entitat que sol·licita participar en la mostra  Expressa’t. (el formulari i els models estan publicats a l’espai anteriorment citat). 

7. Al correu de sol·licitud les escoles poden adjuntar un màxim de 3 imatges per  representar gràficament en què consisteix el seu espectacle. 

En tot moment es mantindran les mesures de seguretat i higiene necessàries derivades de  la situació motivada per la COVID-19 i es seguiran els protocols existents per a garantir la  seguretat de totes les persones que assisteixin. 

Característiques de l’espai 

La plaça del Tinglado 1 del Moll de Costa es transformarà en dos escenaris. Per una banda  un escenari amb una tarima de 8×4 metres amb una alçada de 0,5 metres. Per altra banda,  un escenari de 8×4 metres de linòleum. 

Les escoles, en les seves sol·licituds, hauran de fer saber quin tipus d’escenari prefereixen  per mostrar les seves creacions a ‘Expressa’t’ 

Difusió, presentació, peticions i selecció 

A l’hora de decidir quines són les escoles i entitats que participaran es tindran en compte  diferents criteris. 

En primer lloc intentar aplegar escoles i entitats de diferents disciplines, en segon lloc la  valoració de la proposta i el compliment dels requisits i, finalment l’ordre d’arribada de la  petició. 

PUBLICITAT