El Port de Tarragona millora la seguretat en tots els seus accessos

El Port de Tarragona té previst implantar una nova millora per la seguretat en els seus accessos. De fet, es farà un millor control els moviments dels membres de les tripulacions dels vaixells atracats a les instal·lacions portuàries tarragonines. Aquest nou sistema, dissenyat per la direcció de sistemes de la informació i per la direcció de domini públic i protecció portuària de l’APT. Tot plegat, permetrà controlar i gestionar millor les entrades i sortides al recinte portuari de les tripulacions. 

L’Autoritat Portuària de Tarragona té implantat des de l’any 2012 el sistema de control  d’accessos al Port, el qual registra i comprova els conductors de vehicles i els vianants  acreditats que circulen pel Port, que accedeixen o surten del Port amb acreditacions  temporals o permanents.

L’augment de vaixells atracats al Port de Tarragona per l’activitat comercial i portuària que s’hi genera ha creat la necessitat de millorar el sistema d’accessos  amb mesures complementàries a la vigilància física presencial.

Els horaris i les disponibilitats de les operatives portuàries fa que el control de seguretat dels tripulants sigui complex.

Per exemple, les entrades i sortides pels accessos més pròxims a la ciutat (Llevant i Reus) tenen horari d’activitat comercial, el qual no abasta totes franges horàries que  empren dels tripulants.  

Per aquesta raó, l’APT ha licitat el desenvolupament, l’adquisició i la implantació del Sistema  de Control de Tripulants (SCT) per un valor estimat de 95.000€. El sistema utilitzarà el llistat  de tripulants de l’escala i mitjançant protocols web el Port de Tarragona es millorarà la gestió de l’entrada i la sortida de tripulants del recinte portuari des del punt de vista del control, de  la seguretat i de l’horari. Aquest nou sistema de control de pas s’adaptarà al sistema de  control d’accessos general que ja utilitza l’Autoritat Portuària de Tarragona.  

Per al Port de Tarragona, aquest nou sistema és una innovació de seguretat necessària  que permetrà gestionar les autoritzacions per circular dins del recinte portuari i per controlar i regular tant d’entrada com de sortida, dels membres de les tripulacions dels vaixells  atracats en les seves instal·lacions. 

PUBLICITAT