El Port de Tarragona millora el ferm en les seves instal·lacions

El Port de Tarragona destina més de 660.000 euros en dos projectes per millorar els ferms d’algunes de les zones portuàries. En concret, les que suporten una alta freqüentació de trànsit rodat pesant. 

El Port és una infraestructura que, per la seva capacitat logística i d’emmagatzematge. Amb tot, presenta punts amb un alta intensitat de trànsit rodat i d’ocupació amb maquinària, material logístic i càrrega. Així doncs, es posa de manifest que els requeriments sobre els ferms són exigents. Des de fa anys la política de l’APT és la d’actuar per a millorar la capacitat d’aquestes zones per  augmentar la durabilitat dels paviments.  

Els projectes que ara es posen en marxa identificaran les zones en què els ferms  requereixen aquesta millora i aplicaran una solució tècnica per a cadascuna d’elles. Tot plegat, amb l’objectiu de minimitzar la inversió en futures intervencions. Les solucions adoptades  s’unifiquen per a harmonitzar-les i simplificar l’execució amb l’estalvi conseqüent de costos.

El primer projecte de millora aprovat per l’Autoritat Portuària de Tarragona per aquestes és amb un pressupost de 339.880 euros. Finalment, el termini d’execució de l’obra és de 2  mesos. 

Millores més específiques en el moll d’Aragó 

El segon projecte de millora, més específica i acotada, té un pressupost destinat de 325.465  euros i actuarà en diverses zones del Moll Aragó. Es farà per fases i per zones concretes  per evitar interrompre les operatives portuàries durant els dos mesos d’execució de l’obra.  

El Moll d’Aragó és una de les zones del port on, a més del trànsit anterior, es donen  circumstàncies concretes que augmenten la pressió sobre el ferm. Aquestes zones  presenten una concentració de naus d’emmagatzematge de diversos tràfics, amb un  constant moviment d’entrada i sortida per part de camions i pales carregadores i  transportadores d’alt tonatge. 

Tant és així, que a més amés de les causes abans esmentades, en els dos vials  transversals principals del Moll Aragó s’afegeix el mal estat del ferm existent i l’antiguitat del  mateix, per la qual cosa es fa necessària l’actualització i millora del ferm en aquests vials  transversals.

PUBLICITAT