El Port de Tarragona inverteix per incrementar l’eficiència elèctrica i reduir emissions de C02

El Port de Tarragona invertirà per incrementar l’eficiència de les  instal·lacions d’il·luminació. Tot plegat amb l’objectiu de reduïr consums i emissions de C02 provinents de les instal·lacions existents.

Aquest canvi implicarà una reducció anual aproximada de 915,30Kg i un estalvi energètic i de consum d’un 44,5% anual. Tot plegat, segons els estudis dels càlculs que han analitzat les persones responsables de la direcció d’Infraestructures i  conservació del Port. 

La idea inicial del projecte és començar la instal·lació durant l´últim trimestre  d’aquest any 2021. Cal afegir que es tracta d’una actuació plantejada a 3 anys amb  un pressupost total de 1.500.000 €. El límit per a la presentació de les ofertes s’ha  fixat fins al 28 de juny 2021. 

El concurs d’aquesta acció, publicat durant el mes de maig a la Plataforma de  Contractació del sector públic, contempla la descripció de les actuacions a executar  i les inversions necessàries per a la substitució de les lluminàries existents tipus  VSAP per noves d’enllumenat tipus LED.  

L’actuació de caràcter mediambiental, ve emmarcada dins del capítol 2 del Pla de  Sostenibilitat – Agenda 2030 del Port Tarragona, sota el títol ‘Creixement  Sostenible’.

El tercer objectiu d’aquest eix ‘Renovació enllumenat públic amb la  instal·lació de LEDS’ estableix els indicadors necessaris per assolir l’objectiu del Pla. Una reducció del consum elèctric de l’enllumenat públic i la reducció d’ones de CO2 procedents del consum d’electricitat.

Així doncs, el Port continua desplegant el seu Pla de Sostenibilitat per tal reduir el seu impacte ambiental al territori durant la dècada  2020-2030, un pla viu i un ferm compromís amb l’entorn.

A més, el Port de Tarragona compta en l’actualitat amb un sistema d’enllumenat exterior  d’esplanades mitjançant torres de 27 m d’altura amb una quantitat que pot variar  entre 5 i 12 projectors per torre i que en l’actualitat són, en la seva major part, de  vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) de 1090W cadascun.

PUBLICITAT