El Morell instal·la captadors per mesurar la qualitat de l’aire

El Morell ha instal·lat els captadors que han de recollir les mostres per determinar els nivells associats a partícules PM10 de l’aire del municipi. El control de l’aire el farà el Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica (Tecnatox) de la Universitat Rovira i Virgili (URV). El centre recollirà mostres durant quatre setmanes i analitzarà la quantitat d’arsènic, cadmi, crom, níquel, plom i vanadi. Després n’avaluarà els possibles riscos per a la salut associats a la seva exposició per part de la població local. Tot plegat forma part de l’estudi de la qualitat de l’aire impulsat pel consistori i que es farà conjuntament entre la URV i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El cost és de 12.000 euros.La feina de la URV es complementarà amb la que farà el Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) de la UPC, que dissenyarà, construirà i desplegarà un programa de control continuat d’episodis a través d’una xarxa de sensors en continu, que registraran els Compostos Orgànics Volàtils (COV) en cinc punts de l’àrea urbana de la localitat. Aquest programa permetrà realitzar un control químic en episodis d’olors durant els pròxims anys.

“El nostre objectiu és continuar amb la feina feta pels estudis realitzats en els darrers anys i, alhora, ampliar-la ja que l’objectiu final és assolir un gran coneixement de quina qualitat té l’aire que respirem”, ha indicat la regidora de Medi Ambient, Rosa Maria Sánchez. De fet, amb les mesures i anàlisis que duran a terme els dos centres universitaris, “les possibles afectacions a la salut es podran valorar de forma molt més concreta que fins ara”, ha remarcat.

De moment, el Morell és l’únic municipi que impulsa nous estudis sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona. El primer el van fer el 2013 conjuntament amb Constantí, Perafort i Vilallonga del Camp. El que ara s’engega, de la mà de la URV i la UPC, serà el cinquè.

PUBLICITAT