Constantí i AGBAR col·laboren per lluitar contra la pobresa i incentivar l’estalvi

L’Ajuntament de Constantí i AGBAR han signat un conveni de col·laboració adreçat a famílies en risc d’exclusió social. Aquest conveni, que té una durada d’un any, té com a objectiu facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua. L’empresa, prestadora de serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a Constantí, destinarà una dotació de 2.000 euros. L’acte de signatura ha anat a càrrec de l’alcalde, Óscar Sánchez, i de Jordi Pont Rubio, gerent territorial d’AGBAR. També ha estat present la regidora de Benestar Social de Constantí, Virginia Bautista.

Concretament, aquest Fons de Solidaritat és un ajut que comportarà l’exempció del pagament dels conceptes de la factura de l’aigua que siguin de titularitat d’AGBAR. Tot i això, amb excepció del cànon de l’aigua (que depèn de la Generalitat), a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica.

De fet, l’aplicació d’aquest Fons queda supeditada a què el consistori autoritzi, en els terminis establerts, els mecanismes previstos en el Protocol Regulador de Mesures Contra la Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica. Tot plegat, en allò que fa referència a l’emissió dels informes sobre la situació de risc d’exclusió per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Entre els criteris per a l’atorgament de l’ajut, l’Ajuntament i AGBAR valoraran que el consum sigui responsable i adequat a les persones que conviuen a l’habitatge. Tot plegat, tenint en compte com a referència el consum de 100 litre/persona i dia que determina l’OMS.

Finalment, les persones que compleixin els requisits establerts per l’Ajuntament de Constantí i vulguin acollir-se a l’ajut del Fons de Solidaritat, es podran adreçar als Serveis socials de l’Ajuntament per efectuar la corresponent sol·licitud via instància al registre de l’Ajuntament.

PUBLICITAT