Cambrils construirà un nou passeig per a vianants i un nou carril bici

Un passeig arbrat de 30 metres d’amplada per a vianants connectarà la riera d’Alforja amb l’avinguda Mestral de Cambrils. Així doncs, les obres comencen per formar part de la urbanització del tram comprès entre els carrers Tramuntana, Horta de Santa Maria, Garbí i el Passeig Sant Joan Baptista de La Salle.  

L’obertura d’aquest nou carrer que travessarà la trama urbana en diagonal està contemplada al Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), que ha de seguir la promotora. Actualment està construint els nous blocs d’edificis en aquesta unitat d’actuació urbanística. A més, l’empresa també haurà de construir la vorera que ressegueix el perímetre del solar. La previsió és que les obres de les voreres acabin abans de l’estiu i de l’avinguda per a vianants a finals d’any. 

De fet, el regidor d’Urbanisme, Enric Daza, ha destacat que amb la urbanització d’aquesta zona, Cambrils guanya un ampli passeig per a vianants. “És un nou espai verd pensat per passejar a peu o en bicicleta i gaudir en família amb zones enjardinades i jocs infantils”, ha afirmat el regidor. 

Una avant-sala del Parc del Pescador ampla, verda i sense vehicles 

El nou passeig per a vianants dona continuïtat al traçat de l’Avinguda Mestral, que uneix la platja i el port de Cambrils amb el barri de l’estació a través de l’avinguda Horta de Santa Maria i amb el futur creixement de Les Comes. El tram que s’està urbanitzant, està comprès entre la riera i l’avinguda Horta de Santa Maria. D’aquesta manera es farà la continuació natural i immediata del recorregut per als vianants que enllaça el port i les platges centrals de Cambrils amb aquesta zona de la ciutat, creuant el Parc de Pescador i la riera. 

La nova avinguda, que es convertirà en una avant-sala del Parc del Pescador, es caracteritza per la seva traça en diagonal respecte la trama urbana que l’envolta, la seva generosa amplària de 30 metres i un plantejament més proper a una zona verda que a un carrer.  

Aquest passeig arbrat de 120 metres de longitud serà utilitzat únicament per vianants i ciclistes, en recorreguts diferenciats, sense circulació de vehicles, i tindrà una gran presència d’arbrat i zones enjardinades, acompanyades de jocs infantils.  

Les idees principals d’ordenació i intervenció que han guiat la proposta són: mantenir la natura, afavorir la connectivitat per als vianants en la traça del carrer i distanciar clarament la circulació de bicicletes dels passos per als vianants per a millorar la seguretat de tots dos recorreguts.

Des del consistori també afirmen generar una zona d’estar en l’àmbit d’accés a l’equipament de l’Ateneu; crear un enjardinament adequat al lloc que acompanyi els nous recorreguts generant perspectives sobre els arbratges de gran port existents, i organitzar unes zones de jocs infantils .

Dos eixos de circulació: un passeig per a vianants i un carril bici 

La proposta s’estructura al llarg de dos eixos de circulació, per als vianants i per a les bicicletes, que respecten la major part dels arbratges existents. 

El passeig per als vianants, de 6 metres d’amplada, es desenvolupa al llarg d’un eix gairebé paral·lel a l’alineació dels edificis situats al sud, separant-se d’ells per mitjà d’un parterre que dotarà d’intimitat al passeig i als habitatges.  

Des del passeig de La Salle, l’accés al nou recorregut per als vianants queda flanquejat pels grans grups d’eucaliptus que es conserven ja que, per la seva gran altura i volum, aporten un caràcter molt singular a aquesta nova zona enjardinada.  

El traçat del nou passeig per als vianants de Mestral s’accentua amb una alineació d’arbres que delimitaran el seu recorregut, juntament amb la disposició periòdica de mobiliari urbà i fanals d’il·luminació. Tindrà un pendent molt suau i, al voltant de l’accés a l’equipament, aquest passeig es dilata formant una petita zona d’estar, una avantsala de l’edifici.  

L’últim tram d’aquest passeig, fins a enllaçar amb l’avinguda Horta de Santa Maria, queda caracteritzat pels nombrosos plàtans ja existents enfront de l’equipament. 

D’altra banda, el carril bici, de 3 metres d’amplada, discorre entre les superfícies enjardinades ocupant una situació topogràfica una mica més elevada. El seu traçat també és paral·lel a l’eix del carrer, però s’adapta a un grup d’arbres existent formant dos girs que, a més, contribuiran a reduir la velocitat dels ciclistes que baixin en direcció al passeig Sant Joan Baptista de La Salle. 

Entre el passeig per als vianants i el carril bici, un parterre de gespa, acompanyat de la plantació de nous arbres, falsos pebrers, allotja dues àrees de jocs infantils. L’estructura de la vegetació potencia la disposició dels nous recorreguts i els diferents àmbits, integrant les agrupacions d’arbres existents. 

PUBLICITAT