Cambrils celebra que el projecte del tren-tramvia integri el traçat urbà

L’Ajuntament de Cambrils ha aconseguit que la Generalitat inclogui al projecte del tren-tramvi la major part de les seves peticions per mantenir la continuïtat dels vials. Concretament, s’ha pogut desmantellar els elements que divideixen el nucli urbà i anivellar al màxim el traçat per integrar-lo al nucli urbà.

Pont Tren-tramvia

Cal tenir en compte que el traçat actual en desús suposa una important barrera arquitectònica al seu pas per Cambrils. Des del consistori afirmen que és pels nivells topogràfics diferents als dels carrers adjacents.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha afirmat que el nou projecte és una oportunitat per transformar la ciutat i reordenar la mobilitat interna tant a peu com en vehicle.

L’alcaldessa també ha destacat que, amb les cinc estacions previstes al municipi, el tren-tramvia donarà servei tant a la ciutadania com a visitants. De fet, es permetrà connectar els diferents barris cambrilencs entre ells i amb poblacions veïnes com Salou i Vila-seca.

El regidor d’Urbanisme, Enric Daza, també s’ha mostrat satisfet amb l’estudi del tram Cambrils-Vila-seca i la connexió amb xarxa Adif, que la Generalitat ha sotmès a informació pública aquest mes de febrer.

El regidor ha explicat que el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament porta molt de temps treballant per defensar els interessos del municipi i exigir la incorporació d’una sèrie de punts en el projecte per millorar-lo i adequar-los a les necessitats de Cambrils.

Aquests punts, detallats en un document que l’Ajuntament va enviar a la Generalitat i a ADIF, són principalment els creuaments de la línia ferroviària per mantenir la continuïtat dels vials previstos al Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).

A la part de llevant del nucli, que és on es desenvolupa el projecte, s’han mantingut els creuaments a nivell previstos en l’estudi de l’Ajuntament. Per exemple, serà el que connectarà el vial del Cavet amb l’avinguda Joan XXIII i que implica el desmantellament del pont elevat sobre la via del tren i de la passarel·la de vianants per sobre la via.

Un altre exemple és el pas per sobre la via de l’Avinguda Mas Clariana i la supressió dels passos inferiors de l’Avinguda Vilafortuny. El projecte també contempla la supressió del pas inferior de l’avinguda Molí d’Avall que permetrà la integració del barri de l’Eixample Platja amb el centre direccional i amb l’estació urbana del tren tram, ubicada entre les places Francesc Macià i Lluís Companys.

La primera fase del tren-tramvia

L’estudi de la primera fase proposa la implantació del tren-tramvia entre Cambrils, Salou i Vila-Seca, i l’arribada a Tarragona i Reus per la xarxa d’Adif actual. D’aquesta manera es restitueix el mode tren-tram sobre el corredor ferroviari actual en desús entre Cambrils i Salou, es dona accés al sistema a la població de Vila-Seca i es fa possible l’arribada a Tarragona i a Reus.

Al contrari que a l’antiga xarxa ferroviària, formada per poques estacions i una traça completament separada de l’entorn urbà, la nova xarxa està integrada completament dins de l’espai públic afavorint l’accés dels ciutadans al transport públic i la connectivitat dels viatgers amb altres sistemes de transport.

En aquest context, el disseny de l’espai públic, tant al llarg de la traça com de les estacions, és cabdal; i en aquest punt, per fer atractiu aquest sistema de transport, juga un paper important l’augment i la qualitat del disseny de l’espai públic, molt especialment a les zones de les parades.

Així mateix, el nou sistema té en compte el reforç de les connexions entre les parades i la resta dels diversos sistemes urbans pels quals transcorrerà: equipaments i altres punts estratègics, xarxes de vianants i bicicletes previstes i connexió amb altres modes de transport.

Finalment, es preveuen dues tipologies de parades: amb andana central i amb andanes laterals. Es planteja una plataforma segregada per a garantir la seguretat de la resta d’usuaris de la via, conformant diferents seccions tipus. Les estacions i les vies d’accés i connexions han de ser completament accessibles.

PUBLICITAT