El primer Pla Municipal de Polítiques LGTBI+ de la història de Reus

El primer Pla Municipal de Polítiques LGTBI+ de la història de la ciutat de Reus ha culminat la fase de redacció i és a punt de sotmetre’s a l’aprovació inicial al Ple municipal. L’esborrany del Pla recull la proposta de polítiques que s’implementaran a la ciutat per combatre les discriminacions per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere, un cop assoleixi l’aprovació definitiva, i dona resposta a la reivindicació històrica del col·lectiu LGTBI+

Valors del Pla:

 • Igualtat de tracte i no discriminació. Compromís a establir serveis i recursos per assolir equitat legal i social del col·lectiu LGBTI+, evitar qualsevol discriminació.
 • Transformació. Garantir la generació dels processos necessaris per canviar l’entorn social.
 • Transparència. Compromís a informar del desenvolupament i la metodologia emprada.
 • Participació. Comptar amb la implicació de totes les persones en el diàleg, el consens i el treball per aconseguir igualtat de tracte i no discriminació.
 • Qualitat. Compromís per oferir el millor servei amb eficàcia i eficiència.
 • Capacitat d’anàlisi i autocrítica. Garantir els processos de seguiment, avaluació i anàlisi per detectar els punts forts i de millora i prendre les decisions més adequades.

Els eixos de treball que marca el nou Pla són els següents:

 • Compromís amb la igualtat i la diversitat sexual i de gènere
 • Coeducació i transmissió de valors igualitaris
 • Participació
 • Cultura, Esports, Mitjans de comunicació i Oci
 • Salut: Drets sexuals i reproductius
 • Drets laborals
 • Accions contra la lgbti-fòbia i la violència cap a les persones lgbti+
PUBLICITAT