El jutjat mercantil declara el concurs voluntari del Club de Futbol Reus Deportiu

El jutjat mercantil de Tarragona ha declarat el concurs voluntari del Club de Futbol Reus Deportiu. En una resolució dictada dijous, el magistrat considera que la documentació aportada confirma l’estat d’insolvència actual de la societat i justifica la petició que el club va fer a principis de març per declarar-se en concurs. El jutge ha nomenat un administrador concursal perquè assumeixi la direcció de l’entitat i, alhora, ha suspès els actuals propietaris de les facultats d’administració i disposició del patrimoni del club. El magistrat ho justifica pel fet que, recentment, el club ha estat objecte de compra –per part d’uns inversors nord-americans.

Tot i això, el titular del mercantil no entra a valorar les regularitats del procés d’adquisició ni les possibles conseqüències que això pugui tenir en el procediment concursal.

El magistrat ha nomenat administrador concursal la societat ‘Verae Advocats i Economistes’, la qual, si accepta l’encàrrec, haurà de comunicar la identitat de la persona que representarà i assumirà la direcció de les tasques.

PUBLICITAT