Festa Major més inclusiva a Reus

L’objectiu principal que es pretén aconseguir amb aquest procés, que començarà a visualitzar-se durant la Festa Major de Sant Pere, és “promoure que tothom pugui accedir a la cultura que es fa a Reus mitjançant l’establiment de les adaptacions necessàries a partir del treball conjunt i continuat amb les entitats de persones amb diversitat funcional que hi ha a la ciutat”. En aquest sentit, el tècnic responsable de portar a terme el projecte, Robert Castells, ha anunciat que en poques setmanes es concretaran noves accions més enllà de les que ja s’han aplicat en les últimes festes majors. Les accions concretes que es portaran a terme han estat consensuades, per tal de donar una resposta a les diverses necessitats i per a garantir la viabilitat tècnica, mitjançant la participació amb les entitats que formen part del Consell de la Discapacitat de Reus, les entitats del Seguici Festiu i les diverses regidories de l’Ajuntament implicades en el desenvolupament dels actes festius.

Les adaptacions s’organitzen al voltant de tres eixos principals:

Inclusió Física, Inclusió Comunicativa, Incusió Social.

PUBLICITAT