Home Podcast INFORMATIUS Objectius socials del Pla de Reactivació a Reus

Objectius socials del Pla de Reactivació a Reus

Més de 1.600 famílies reusenques han hagut de recórrer als ajuts d’alimentació que s’ofereixen des de Serveis Socials. Del 16 de març al 27 de maig un total de 680 famílies s’han afegit a les 934 que ja s’acollien habitualment a la xarxa de distribució d’aliments. En només quinze dies s’ha registrat un increment de cent famílies a la setmana. L’augment de nuclis familiars atesos és d’un 70% que abans de la covid-19, un fet que ha col·lapsat el servei. També s’han hagut d’allotjar temporalment 71 persones sense sostre o amb infrahabitatge. L’Ajuntament ha fet més de 27.000 atencions telefòniques. El reforç en l’atenció social és un dels pilars del pla de reactivació econòmica i social de Reus. S’han previst 736.000 euros en diverses accions.

El Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus es fixa com a gran objectiu en l’àmbit social, donar resposta a les creixents necessitats socials alimentàries i de pobresa energètica. En l’àmbit social i assistencial, es dona continuïtat a dues línies de treball:

  • Garantir les necessitats i serveis bàsics al conjunt de la ciutadania.
  • Atendre, amb noves fórmules i eines renovades, els escenaris complexos que s’han posat sobre la taula des de la irrupció de la Covid-19 a la societat actual.

L’impacte de la crisi derivada de la Covid-19 ha accentuat la precarietat amb què viuen moltes famílies, que han vist com els és difícil cobrir les necessitats més bàsiques (alimentació, aigua o subministraments energètics). Per aquesta raó, a més del sistema d’atenció i recursos habituals, la regidoria de Benestar Social ha posat en funcionament nous recursos per atendre les noves necessitats.

En aquest àmbit es fa especial atenció i incidència a la infància, la joventut i, de manera destacada, a les persones grans.

El col·lectiu d’edat més avançada és el que més està patint l’emergència sanitària i social. La prioritat del Govern de Reus és garantir la seva atenció i dotar-lo d’eines i serveis necessaris per poder tirar endavant també en aquesta complexa conjuntura.

També es continua vetllant perquè cap infant no deixi de tenir un àpat saludable diari malgrat que els menjadors escolars estiguin tancats, i se’ls donarà acompanyament perquè puguin seguir fent activitats educatives.

Es preveu que l’emergència social s’allargui més enllà de la crisi sanitària actual. Per això, s’està fent un esforç perquè cap família es quedi al marge de les ajudes i la solidaritat.

L’atenció social, en aquest Pla, es planteja definint les accions en terminis curts de temps (dos mesos) per ajustar-les a les necessitats de cada moment. També s’està pendent de l’aprovació de mesures per part d’altres administracions, que han de tenir impacte directe en les persones i famílies de la ciutat que es troben en una situació de vulnerabilitat social. És el cas, per exemple, de l’anomenat Ingreso Mínimo Vital (IMV), una renda mínima que el Govern de l’Estat espanyol ha anunciat que aprovarà aquesta setmana.