Home Podcast INFORMATIUS L’Ajuntament de Reus autofinançarà tot el Pla de Reactivació

L’Ajuntament de Reus autofinançarà tot el Pla de Reactivació

El Govern de Reus portarà al Ple de l’Ajuntament del divendres 25 de juliol dos expedients de modificació de crèdit del pressupost municipal de 2020 que han de permetre l’autofinançament de la totalitat del Pla de Reactivació Econòmica i Social, la qual cosa garanteix la seva execució íntegra sense haver d’esperar que el govern espanyol permeti al s ajuntaments disposar lliurement dels romanents de tresoreria del pressupost 2019; i permetrà també ampliar el pressupost d’inversions 2020 amb noves actuacions, per valor d’1 milió d’euros.

Els dos expedients de modificació de crèdit que divendres es porten a plenari tenen un import total de 3.694.630 euros, i permeten alliberar recursos per destinar 1.663.000 d’euros a despesa corrent i 961.000 euros a inversions previstes en el Pla de Reactivació Econòmica i Social, i 1.069.750 a ampliar el Pla d’Inversions 2020.

PUBLICITAT