Home Podcast INFORMATIUS La remodelació de la Boca de la Mina de Reus

La remodelació de la Boca de la Mina de Reus

Les obres de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina avancen a bon ritme, i ja s’han finalitzat els treballs d’urbanització del parc de les Olors, la nova zona verda de 10.687m2, perpendicular a l’avinguda de Saragossa, i que s’enjardinarà amb espècies aromàtiques autòctones. La plantació de la jardineria es farà a la tardor, donat que les condicions climàtiques de l’estiu no són adequades per realitzar aquesta tasca. L’actuació urbanística al passeig avança segons el termini previst. El termini d’execució del projecte s’ha prorrogat, donada la paralització de les obres durant l’estat d’alarma.

L’Ajuntament va adjudicar les obres del projecte de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina a l’empresa Valoritza Servicios Ambientales SA per un import total de 2.051.407,36 euros. La licitació es va dividir en dos lots, un amb les obres del passeig de la Boca de la Mina (adjudicat per 1.562.862,35 euros), i el segon amb les obres del Parc de les Olors (488.545,01 euros). El projecte de millora i recuperació de la Mina té una tercera fase, la construcció del Jardí Agrari, actualment en fase de licitació, amb un pressupost de 837.196,17 euros.

El 50% de l’objecte del contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

El Parc de les Olors és un espai obert vinculat al barranc del Molí i definit com un espai natural amb recorreguts associats a usos lúdics i d’oci i amb zones d’estada. L’ordenació gira al voltant de tres camins aromàtics connectats entre sí. Cada camí es fa amb dues franges de paviment diferent (ceràmic i sauló), seguint els mateixos criteris que en l’actuació del passeig.

PUBLICITAT