Home Podcast INFORMATIUS El Servei d’Assessorament Hipotecari aconsegueix que 26 famílies mantinguin al seu habitatge...

El Servei d’Assessorament Hipotecari aconsegueix que 26 famílies mantinguin al seu habitatge el 2018

El Servei d’Assessorament Hipotecari de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus ha tancat el 2018 havent possibilitat que 26 famílies hagin pogut continuar residint al seu habitatge amb condicions econòmiques assequibles, gràcies a acords, la dació amb lloguer social, la reestructuració del deute hipotecari, o la negociació de les condicions de lloguer quan el propietari de l’habitatge és un gran tenidor.

El Servei d’Assessorament Hipotecari ha tancat el 2018 amb 100 expedients resolts, amb la tipologia de resolució següent:

Dació en pagament del deute: 6
Dació amb lloguer social: 7
Lloguers grans tenidors: 12
Reestructuració del deute hipotecari: 7
Consultes i assessorament: 65
Proposta denegada 3

Un dels objectius del servei és informar a la ciutadania de la seva situació financera en relació a l’habitatge, amb totes les conseqüències legals i objectives que suposa l’endeutament amb l’objectiu de dotar a les persones d’eines i de coneixement per resoldre la situació. Del total de 100 expedients tancats, 65 són per consultes i assessorament.

PUBLICITAT