Loppacher: “La fusió de Bankia i Caixabank provoca un deteriorament dels serveis bancaris”

El president de l’Autoritat Catalana de la Competència, Roger Loppacher ha passat pels micròfons del programa “Carrer Major” per parlar sobre l’estat del sector bancari a Catalunya i especialment a la demarcació de Tarragona amb l’estudi que cada cop desapareixen més oficines bancàries.

Loppacher ha advertit que “hem d’evitar la poca oferta de les oficines bancàries i afavorir la competència, ara mateix la fusió de Bankia i Caixabank provoca una poca oferta de serveis bancaris”.

El president de l’Autoritat Catalana de la Competència ha remarcat que “hi ha 443 municipis que no tenen accés a entitats bancàries, això afecta prop de 290.000 persones que s’han de desplaçar per fer alguna operació bancària, sobretot amb la gent gran.”

Loppacher ha recomanat que “s’ha de regular el sector bancari i s’estableixin aliances i complicitats amb administracions públiques per trobar solucions definitives”.

PUBLICITAT