Belchi: “Sorprèn negativament la sobremedicació a persones amb discapacitat intel·lectual”

El responsable dels programes de Salut del Dincat, Israel Belchi ha passat pels micròfons del programa “Carrer Major” sobre el perill de la sobremedicació que pateixen les persones amb discapacitat intel·lectual sense un diagnòstic que la justifiqui.

Belchi ha explicat “ens ha sorprès negativament que tanta gent amb discapacitat intel·lectual prengui tants fàrmacs, cal esbrinar quines són les causes de per què son aixi”.

El responsable dels programes de Salut del Dincat ha assenyalat que “cal millorar la formació i reconeixement dels fàrmacs i el seus efectes reals”.

“Darrera de qualsevol clínica o sanitària cal una autocrítica o autoevaluació per tal de solucionar aquesta problemàtica.”, assenyala Belchi.

“Hem de ser àgils i actius i que això millori en la població general, sobretot avui en dia es compta molt més la nostra opinió com a pacients, hem de protegir el col·lectiu”, finalitza Belchi.

PUBLICITAT