L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova inicialment la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat inicialment la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals. S’incorporarà l’obligatorietat comunicar a l’Ajuntament la retirada del cadàver d’un animal de companyia identificat.

La baixa d’un animal de companyia per mort haurà d’anar acompanyada del document que acrediti que va ser incinerat o enterrat per una empresa reconeguda oficialment per fer aquestes activitats. En cas d’impossibilitat de recuperar el cadàver, caldrà documentar-ho adequadament.

També com a novetat, es regularà la qüestió de les miccions dels animals en la via pública, a més de la de les deposicions. Serà obligat recollir els excrements i dipositar-los en el lloc corresponent i netejar les miccions.

Inflingir alguna de les dues normatives comportarà una sanció de fins a 200 € (100 € si es paga de manera immediata). Aquestes multes són una novetat.

PUBLICITAT