Informatiu 09/11

Obrim aquest tram informatiu d’aquest dimarts 9 de novembre explicant que
El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que introdueix canvis en l’impost de la plusvàlua, que fa uns dies va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional. Amb aquests canvis es vol garantir la viabilitat legal d’aquest tribut i que els ajuntaments no perdin uns ingressos que consideren vitals. 

Amb la nova normativa, els propietaris que no obtinguin beneficis amb la venda d’un immoble estaran exempts de pagar aquest impost. A més, s’han establert dues fórmules per calcular l’import a liquidar i el contribuent podrà escollir la que més li convingui. Una es basa en el valor cadastral i l’altra en la diferència de preu entre la venda i l’adquisició. 

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha assegurat que amb aquesta fórmula es garanteixen els drets dels contribuents, i els ajuntaments mantindran una font important d’ingressos.

L’impost de la plusvàlua és la segona font d’ingressos més important dels ajuntaments després de l’IBI. La seva anul·lació, en ple debat d’ordenances fiscals i pressupostos, va generar molt de neguit als consistoris de tot el país. 

Aquí al territori, l’Ajuntament de Tarragona va ser un dels que més va posar el crit al cel, perquè sense la plusvàlua l’any que ve deixaria d’ingressar 8 milions d’euros. 

PUBLICITAT