Vilafortuny, el segon municipi amb millors travesseres a Catalunya

Les travesseres urbanes representen el 10% de la xarxa de carreteres de Catalunya. Durant l’últim any han registrat un 20% dels accidents greus i mortals de trànsit al país. Sota aquest pretext el RACC ha decidit centrar la seva setena auditoria sobre la Qualitat de les Travessers Urbanes, un estudi que evalua si les vies que creuen els nuclis urbans compleixen correctament la doble funció urbana i interurbana.

D’aquests, el Vilafortuny es col·loca com el segon municipi amb les travesseres urbanes amb més  puntuació: 71,5 sobre 100 i quatre estrelles RACC, en l’anàlisis fet el 2018, només per darrera d’Altafulla.

El RACC fa aquest informe sobre les infrastructures des del 2011 per tal d’analitzar quatre factors, com són la seguretat viària, la mobilititat de vianants, ciclistes i transport públic, l’adequació de la via en làmbit urbà i la intensitat del trànsit de camions. Tot i que Vilafortuny obtingui una puntuació molt elevada, Marc Figuis, coordinador d’estudis de la fundació RACC ha revisat en quines coses pot millorar:

 

En aquest sentit, un altre municipi del Baix Camp analitzat, però amb un suspens és Miami Platja, amb una puntuació de 41,5 en l’analisis que es va realizar el 2011.

PUBLICITAT