Els veïns de les Borges rebran ajudes per a poder instal·lar plaques solars

Les Borges del Camp ha aprovat una nova ordenança per a la promoció d’instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

Així, l’Ajuntament es farà càrrec del 50% de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). També es bonificarà el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, el qual s’ha de pagar en el moment de la instal·lació de les plaques solars.

Raül Moreno, regidor de medi ambient de l’Ajuntament de les Borges del Camp, explica que amb aquestes mesures volen incentivar que els veïns i veïnes s’animin a fer el canvi:

L’ordenança va ser aprovada inicialment el passat mes d’octubre del 2020, però va ser el passat dia 4 del mes de febrer del 2021 quan va esdevenir una ordenança definitiva.

PUBLICITAT