Un 80% d’empreses de transport de viatgers temen pel seu futur

La crisi econòmica generada per la COVID-19 ha provocat que hi hagi moltes empreses que la pateixin. Aquesta situació en molts casos s’ha pogut aguantar gràcies als ERTO i a les ajudes ICOS, aquí hem de fer especial menció a les empreses de transport de viatgers. El 80% d’aquestes han temut, i han patit pel seu futur. 

Josep Lluís Aymat, director de la Federació Empresarial Auto Transports de la Província de Tarragona ha comentat que “han perdut molta facturació, especialment els mesos de confinament domiciliari”.   

També ha celebrat que no es prorroguin més les concessions de les autopistes, i no entén els problemes que posen sobre la taula pel que fa al finançament per mantenir aquestes carreteres. Per això pensa que és important que si s’ha de crear un sistema de pagament ha de ser comú per tot l’Estat Espanyol, per no crear greuges entre territoris.

PUBLICITAT