Surten a licitació els treballs de reforma de la plaça de la Sang i el seu entorn

L’Ajuntament de Reus ha tret a licitació pública l’execució de les obres de reforma de la plaça de la Sang i el seu entorn, que inclou el carreró de la Puríssima Sang i el carrer de Josep M. Arnavat i Vilaró. L’anunci de la licitació i la documentació corresponent es publica aquest dijous, 30 d’agost, al perfil del contractant de l’Ajuntament de Reus.

Els treballs de remodelació d’aquesta zona de la ciutat inclouen obres vials, pavimentació de carrers, construcció de vies peatonals i construcció de zones de vianants. El pressupost base de licitació és de 667.405,24 euros (IVA inclòs). El termini d’execució màxim del contracte serà de sis mesos a comptar des de l’acta de comprovació.

PUBLICITAT