Riudoms ampliarà la Depuradora Municipal

Després de diverses reunions amb  el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Riudoms durant l’últim any, l’agència catalana  de l’aigua ha comunicat l’inici del projecte d’ampliació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Riudoms. En aquests moments el projecte ja està redactat i es troba en fase de licitació.

L’actuació respon a les necessitats de sanejament futures del municipi. Per una banda es pretén fer una millora tècnica dels sistemes de sanejament existents per garantir l’estat ecològic de les aigües. Per l’altra, la intenció és adequanr les instal·lacions a les previsions de creixement demogràfic fent una ampliació de la capacitat de tractament de les aigües residuals.

Actualment, la Depuradora de Riudoms, de quasi 30 anys d’existència, està gestionada pel Consell Comarcal del Baix Camp. L’execució del projecte es preveu per a mitjans del 2020.

PUBLICITAT