Què fer si el el 23J tenies les vacances preparades

La convocatòria d’eleccions generals al 23 de juliol de manera sobtada per part de president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va generar moltes preguntes. Entre aquestes, a causa que els comicis cauen en plena temporada de vacances d’estiu, és què fer en el cas de ser escollit per ser membre d’una mesa electoral i tenir ja contractats vols o allotjaments en aquell dia.

Pla tancat de dos nens a la piscina de l'Hotel Blaumar de Salou. Foto del 6 de juliol de 2021 (Horitzontal)

Davant d’aquesta situació, la persona disposa de 7 dies per presentar al·legacions davant de la Junta Electoral de Zona (JEZ) corresponent al municipi. En aquesta s’ha d’acreditar i demostrar documentalment la coincidència del servei contractat amb la jornada electoral, així com els perjudicis econòmics en cas de suspensió. Aquest fet coincidiria amb el supòsit que recull la Instrucció 6/2011 de la Junta Electoral Central sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals on un dels motius és per “esdeveniments familiars d’especial rellevància, que resultin inajornables, o en què l’ajornament provoqui perjudicis econòmics importants”. A més, un cop presentada l’al·legació és recomanable contactar amb l’empresa que contractada per comunicar-li la situació.

En el cas que la JEZ rebutgi l’al·legació, s’haurà de reclamar a l’empresa a través d’un mitjà que deixi constància (correu electrònic, fulls oficials de reclamació, formulari web, etc) un canvi de dates, un reemborsament en forma de val o una devolució de l’import efectuat. Si no es rep una resposta satisfactòria, el més recomanable és posar-se en contacte amb l’Agència Catalana de Consum o algun organisme representant dels consumidors com les Oficines de Consum comarcals que tractaran de resoldre la situació a través de la mediació entre ambdues parts implicades.

PUBLICITAT