Possible creació d’un parc eòlic a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Dilluns 27 de febrer es va constituir formalment la comissió que estudiarà la possibilitat de construir i explotar un parc eòlic públic municipal a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

La creació d’aquesta comissió va ser aprovada a la sessió plenària del passat 2 de desembre, integrada per l’alcalde, tres membres més del consistori i per tres tècnics externs del sector jurídic i energètic. Entre altres tasques, aquest equip l’assessorarà en la redacció dels estatuts d’una societat mercantil, inicialment de titularitat 100% municipal, que tingui per objecte la construcció, gestió i explotació d’un parc generador d’energia eòlica en terrenys de titularitat municipal. El parc eòlic estaria format per quatre aerogeneradors, que s’instal·larien en parcel·les, ubicades al paratge conegut com a «Coll del Vent», entre les dues centrals nuclears i la tèrmica, no incloses en cap zona de protecció ambiental.

La construcció de les instal·lacions suposa una inversió aproximada de 20 milions d’euros. Per finançar-la, l’Ajuntament podria recórrer al finançament extern i també optar a subvencions.

PUBLICITAT