Neix l’ASSITIC per vetllar pels drets dels funcionaris locals a Catalunya a Montbrió

Montbrió del Camp ha acollit l’Assamblea que constitueix la fundació de l’Associació Sindical de Secretaris Interventors i Tresorers Interins de Catalunya.

El col·lectiu promotor compta amb més de vuitanta professionals, i té l’objectiu principal de defensar els interessos del col·lectiu de funcionaris d’arreu de les administracions locals de Catalunya.

Des de l’Associació, es denuncia principalment la manca d’estabilitat laboral que es troben els professionals, sobretot en ajuntaments petits de menys de cinc mil habitants. Així ho explicava Susanna Andreu, la presidenta de l’Associació Sindical de Secretaris Interventors i Tresorers Interins de Catalunya.

Finalment, des de l’Associació Sindical volen posar de manifest la professionalitat que exerceixen els funcionaris i el seu paper en els consistoris.

Des del col·lectiu recorden que posseixen la titulació exigida i el camí que han hagut de recórrer mitjançant processos selectius de concursos i oposicions per obtenir places interines.

Així doncs, la nova entitat voldrá vetllar pels interessos dels funcionaris locals amb diversos interventors del Baix Camp, així com a tota la demarcació de Tarragona.

PUBLICITAT