L’Ajuntament de Riudoms adquirirà més contenidors aeris

L’import de la licitació està valorat en 181.000€ i el contracte té una durada de 5 anys. Aquest inclou el subministrament, manteniment i instal·lació de contenidors aeris per a la recollida selectiva de residus de Riudoms. L’Ajuntament ha adjudicat al BBVA i Formato Verde SL el concurs pel lloguer d’aquests serveis.

D’aquesta forma, s’adquiriran més contenidors de fracció orgànica, vidre, envasos, paper i cartó i s’augmenten les zones del municipi on es podia reciclar amb les 5 fraccions.

La CUP de Riudoms considera que l’execució d’aquesta proposta el dia d’avui suposa una mala praxi política perquè, diu, hipoteca l’equip de govern de la pròxima legislatura en relació a la política de recollida selectiva al municipi. Consideren que s’hauria d’haver dut a terme el 2016, quan la CUP va presentar la moció per la millora i ampliació del servei de recollida selectiva al nucli urbà i aposten per canviar el model a la recollida porta a porta.

El termini per a la formalització del contracte, per tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació, és de 15 dies hàbils comptadors des de la data en què es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.

PUBLICITAT