L’Ajuntament de Prades subhasta dotze parcel·les per interès de diversos compradors

L’Ajuntament de Prades posa a la venda per subhasta 12 parcel·les de la Urbanització U.A. les Forquetes. L’anunci es va fer públic el passat divendres 6 de setembre a través de la pàgina web de contractació pública del gencat. La majoria de les parcel·les són d’entre 400m2 i 500 m2 i n’hi ha  dos de més grans d’entre 1300m2 i 1500 m2. El preu de sortida del terreny més petit és de 32.942,91€ fins a 74.463,36€ pel terreny més gran. El projecte d’urbanització va ser aprovat per decret de l’alcaldia 075/2015 en data 11 de juny de 2015 i redactat per l’arquitecte Josep Martí i Borràs. 

Els interessats poden presentar les seves ofertes al registre general de l’Ajuntament abans del dia 27 de setembre.

PUBLICITAT