La recuperada bassa del Mas Iglesias ofereix un nou escenari per la ciutat

Aigües de Reus, divisió de l’empresa Reus Serveis Municipals SA ha finalitzar les obres de del projecte de regeneració i aprofitament de l’aigua al Mas Iglesias. L’obra ha consistit en l’arranjament de l’antiga bassa del mas i la instal·lació de canonades, amb l’objectiu d’assolir un millor aprofitament del recursos hídrics propis i la utilització d’aigua de kilòmetre zero. Alhora, l’actuació ha servit per adequar l’entorn del Mas Iglesias —seu del Centre de la Imatge de Reus (CIMIR)— de cara a potenciar la seva utilitat pública.

PUBLICITAT