La Diputació aprova les millores d’accés a Riudecanyes

La Diputació de Tarragona aprova el projecte de la rotonda d’accés al poble per la T-313. El projecte té com a finalitat augmentar la seguretat a l’accés al nucli urbà del municipi i eliminar així el risc d’accidents.

Aquesta construcció també preveu millorar l’enllumenat, reposar la senyalització, l’abalisament, la col·locació de barreres de seguretat i reposar els serveis afectats.

Aquests treballs donaran una major seguretat i ordenació al trànsit de vehicles i a la resta d’usuaris de la via ja que es tracta d’un tram amb una rasant de fort pendent que dificulta la visibilitat i els moviments dels vehicles.

Es tracta d’una actuació que tindrà un pressupost d’execució molt proper als 600.000 euros i en què també l’obra inclourà un nou itinerari de vianants entre el pont de Riudecanyes i el cementiri, un pas de vianants i un illot amb refugi.

La Diputació doncs, dóna el seu vistiplau per dur a terme aquestes millores d’infraestructures tan esperades al municipi de Riudecanyes.

PUBLICITAT