La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes considera complex reaprofitar més aigua de la depuradora de Reus

Davant la proposta que ha fet el GEPEC sobre la utilització de l’aigua provinent de les depuradores del Baix Camp i, especialment, de la depuradora de Reus per usos agraris,  ahir, els Regants del Pantà de Riudecanyes afirmen que estan oberts a estudiar totes les propostes que suposin “una millora en l’ús dels escassos recursos hídrics del territori i optimitzar-ne l’ús”.

A la vegada, però,  manifesten que és necessari estudiar a fons qualsevol actuació orientada a donar sortida a aquest recurs procedent de la depuració d’aigües residuals, tenint present tots els aspectes necessaris de qualitat, d’infraestructura, d’abast territorial, de cost i de regulació per avaluar la viabilitat de la proposta.

La incorporació al Sistema Siurana-Riudecanyes d’aquests cabals d’aigua pot presentar, segons l’entitat, “un seguit d’inconvenients que s’haurien de resoldre abans de plantejar-ho com una solució als dèficits hídrics del Priorat i el Baix Camp”.

La millor solució, segons la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, equivaldria a reutilitzar l’aigua tractada a partir de la presa del Pantà de Siurana, de manera que aquest recurs degudament condicionat pugui, a més, regenerar-se en el recorregut.

De totes maneres, la Comunitat de Regants demana que es respectin els drets que l’entitat ha adquirit al llarg dels anys

PUBLICITAT