El SCT impulsa un model de regulació per patinets elèctrics

El Servei Català de Trànsit ha impulsat un model d’ordenança de regulació comuna dels patinets elèctrics. Aquest model busca homogeneïtzar les normatives municipals de Catalunya sobre l’ús d’aquests vehicles que han proliferat al territori en els últims anys.

Aquest redactat bàsic serveix per guiar i facilitar als municipis la inclusió de la regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en les seves ordenances municipals. Així doncs, el document estipula que l’edat mínima per circular amb patinet elèctric són setze anys, que és obligatori l’ús de casc i la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per part dels usuaris.

En aquest sentit, l’ordenança clarifica els espais per on poden circular aquests vehicles de mobilitat en zona urbana. D’aquesta manera, no es permet la seva circulació per voreres i especifiquen les zones de circulació prioritària com vies ciclistes i zones de 30 km/h. A més a carrers amb una limitació de velocitat de 50 km/h o més es recomana evitar circular amb VMP.

El Servei Català de Trànsit acompanyarà en el treball d’homogeneïtzació de la normativa per tal de donar a conèixer com circular de manera segura en VMP als pobles i ciutats i garantir una bona convivència.

PUBLICITAT