El pantà de Riudecanyes es troba a menys d’un 5% de volum d’aigua

Dia rere dia el nivell del pantà de Riudecanyes es veu afectat a causa de la sequera fins al punt d’arribar al 4,95% de volum embassat.

Tot i que el nivell d’aigua ha anat disminuint considerablement respecte a anys anteriors, actualment el pantà es troba en un dels nivells més baixos des de fa molt de temps. A l’agost de l’any passat el volum embassat del pantà es trobava al 1.389 hm³, un 80% menys respecte el volum d’aigua d’enguany. L’estiu ha suposat un canvi dràstic en la percepció de l’aigua, restringint de manera estricta molts usos incorrectes que es feien. A més s’ha de tenir en compte que tot i que a finals de primavera va ploure en diverses ocasions, no s’ha aconseguit, ni tan sols, omplir un mínim el pantà, únicament ha servit per provocar un increment puntual del cabal i que les primeres aportacions d’aigua quedessin retingudes al sòl.

Molts pagesos estan a l’espera que plogui durant els pròxims mesos de tardor, per així poder recuperar la normalitat i garantir aigua a aquells municipis més perjudicats, com és el cas de Riudecanyes i Duesaigües.

PUBLICITAT