Descoberta la muralla medieval de Riudoms

Per primera vegada s’ha localitzat un tram destacat de la muralla medieval de Riudoms, que té els seus orígens al segle XIV. En concret, se n’ha trobat un tram de 8,25 metres de llarg i 3,42 metres d’alçada, amb parts on es veu clarament la pedra i d’altres recobertes de calç i altres solucions constructives.

Així ho certifica la intervenció arqueològica i l’informe que n’ha fet el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Fins ara se sabia de l’existència de la muralla medieval de Riudoms gràcies a diversos estudis d’historiadors i també de petits fragments localitzats, però ara per primer cop se n’ha documentat un tram de dimensions considerables.

El tram descobert està situat al carrer Sant Jaume, dins al nucli antic. Als números 22-24 d’aquest carrer s’han enderrocat dues cases antigues per construir-hi un nou immoble, i això ha deixat a la vista un tram de la muralla medieval de Riudoms. Es pot veure al fons del solar, ja que en el seu moment la muralla era el marc que delimitava la construcció de cases i, a més, es va utilitzar com a paret mitgera entre la línia de cases construïda al carrer Sant Jaume i les cases construïdes al carrer de just al darrere, el Sant Pere.

A més, tal com constata l’informe de la Generalitat, s’ha detectat un espai d’uns 2 metres d’amplada que podria correspondre al pas de ronda de la muralla. És a dir, es tractaria de la part superior de la muralla per on es podia circular a peu.

PUBLICITAT