Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant aprova la inversió en habitatges d’emergència social

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat una modificació de crèdit que se sustenta del romanent de 821.000€ dels quals 90.000€ aniran destinats a l’adquisició d’un habitatge d’ús i emergències social que servirà per allotjar persones en risc d’exclusió social, com per exemple, dones víctimes de violència de gènere.

A més, es destinaran 250.000€  al manteniment de carrers i mobiliari urbà i a l’enllumenat públic.

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor del PSC i C’s i les abstencions de JuntsxCat i PP. El grup municipal de la FiC, ERC i la CUP-AMUNT van votar en contra de la proposta.

Aprofitant el ple ordinari d’aquest 29 de juliol, Ivan Torrobella va prendre possessió del seu càrrec com a regidor de la CUP-AMUNT en substitució de Sara Barceló.

Ha renunciat al càrrec perquè, tal com va anunciar tant en la campanya electoral com el dia de la presa de possessió, cada candidat de la CUP només ocuparà el càrrec de regidor durant un any i serà successivament substituït per la següent persona de la llista electoral.

Amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte la CUP es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 6, que regula la taxa de llicències d’obertura d’activitats i instal·lacions, en referència al mercat de venda no sedentària de Vandellòs.

Aquesta modificació preveu suprimir la caixa d’efectiu en recomanació de l’informe anual del control financer. Tot plegat, per tal de donar major seguretat jurídica a l’acte administratiu. 

D’ara en endavant, de la mateixa manera que es fa al mercat dels diumenges de l’Hospitalet, els paradistes d’aquest mercadet abonaran una taxa anual per l’espai públic que ocupen. Finalment, aquesta taxa s’abonara a través de qualsevol de les oficines de BASE, gestió d’ingressos.

PUBLICITAT