Reus vol declarar Bé Cultural d’Interès Local l’Església de Sant Francesc

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 28 de juliol iniciar l’expedient de declaració de l’immoble de l’Església de Sant Francesc d’Assís de Reus com a Bé Cultural d’Interès Local. El canvi de catalogació de l’immoble està previst al Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natur al de Reus.

El Govern de Reus ha pres la decisió després de valorar l’informe tècnic municipals que consideren consistents i motiu suficient per elevar el grau de protecció de l’edifici les justificacions incloses en la sol·licitud formulada per per l’Arquebisbat de Tarragona.

Fins ara, l’immoble de l’Església de Sant Francesc està catalogat al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic i Natural amb la protecció C, la qual fa referència al valor de l’estructura tipològica, principalment de la façana i els elements comuns. La protecció B correspon als béns cultuals d’interès local.

Amb l’acord d’iniciar l’expedient s’obre un període d’informació pública durant el termini d’un mes perquè s’hi puguin formular al·legacions.

L’acord de declaració de l’església de Sant Francesc com a bé cultural d’interès local haurà de ser comunicat al Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

PUBLICITAT