Reus reinicia les obres de remodelació del roserar de Mas Iglesias

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; i el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, han visitat les obres de remodelació del roserar de Mas Iglesias, reiniciades recentment. Els treballs corresponen a la primera fase de les dues en que es va dividir l’actuació. En breu començaran els treballs de la segona fase.

La intervenció prevista comporta la renovació de les terres dels parterres dels rosers i la col·locació de vores per tal d’evitar que entri l’aigua de pluja i malmeti el sòl. Les actuacions preveuen que el roserar tingui una major supervivència de les diferents varietats dels rosers i, alhora, es podrà reduir la despesa de manteniment.

A causa de diferents factors climatològics, els parterres del roserar han anat contaminant-se d’herbes i els rosers s’han anat envellint o mort.  Igualment, les travesses de fusta d’entre parterres estan deformades i falten peces; i algun murs de contenció de fusta també estan deteriorats.

L’actuació al roserar de Mas Iglesias es va dividir en dues fases, en execució de dues anualitats del pla de manteniment de la jardineria pública.

Durant l’execució de la primera fase, adjudicada inicialment a l’empresa Brocoli, l’Ajuntament va resoldre el contracte, donat l’evident incompliment de l’acord per part de l’empresa adjudicatària. Posteriorment, l’Ajuntament va encarregar la finalització de l’obra per completar l’actuació prevista a l’empresa Q Verd per un import de 44.911,87 euros.

La segona fase s’ha adjudicat a l’empresa Arboricultura Urbana i Paisatge SL, per un import de 96.558 euros.

PUBLICITAT